Privatlivspolitik

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred og sikkerheden for vores kunder og dem, der besøger vores webside. Vi er alle selv kunder, så vi ved, hvor vigtigt det er at sørge for at holde de oplysninger, vi har, sikre. På denne side kan du finde information om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvorfor vi indsamler dem.
 

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?
Ansvarlig for behandling af dine personoplysninger:
Samsøe & Samsøe Wholesale ApS
Ryesgade 19C
2200 København N
CVR.nr. 25191811
Kontakt vores kundeservice her
 

2. Hvad bruges dine oplysninger til? Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Levering af aftalte varer eller tjenesteydelser.
- Til at kommunikere med dig i forbindelse med levering af vores tjenesteydelser.
- Individuel markedsføring: levering af skræddersyede tilbud og tjenesteydelser, der er baseret på dine personlige behov og ønsker.
- Undersøgelser, statistikker og analyser for at forbedre vores produkter og tjenesteydelser.
- I forbindelse med eventuelle juridiske krav.

Bemærk, at videregivelse af personoplysninger kan være et kontraktmæssigt krav. I disse situationer kan vi ikke tilbyde dig vores produkter og tjenesteydelser, medmindre du giver os de nødvendige oplysninger.
 

3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?
Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål, der er nævnt i punkt 2.
Omfanget af de oplysninger, der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål.
Vi indsamler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Generelle oplysninger:
- Generelle kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer og adresse)
- Køn og alder
- Billeder
- Geografisk placering
- Betalingsoplysninger
- Købshistorik
- Cookies-information
- IP-adresse
- Oplysninger, der gives i forbindelse med en eventuel klage
 

4. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?
De oplysninger, vi behandler om dig, vil oftest blive indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig, der er indsamlet fra tredjeparter, såsom:

- Online kilder, såsom sociale medier (f.eks. Instagram og Facebook).
- Vores partnere.

Hvis vi behandler oplysninger om dig, der er indsamlet fra tredjeparter, sender vi dig en meddelelse, der indeholder kontaktoplysninger vedrørende den dataansvarlige, formålet med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger osv.
 

5. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et juridisk grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

- Dit udtrykkelige samtykke.
- Behandlingen skal ske som opfyldelse af en kontrakt, hvori du er part, eller til implementering af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der pålægges Samsøe & Samsøe Wholesale ApS.
- Behandlingen er nødvendig for Samsøe & Samsøe Wholesale ApS eller tredjeparter for at forfølge en legitim interesse. En legitim interesse kan f.eks. være løbende forbedring af produkter, tjenesteydelser, shoppingoplevelsen og teknologier.
- Til at kommunikere med dig i henhold til dine præferencer.

 

6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med?
Vi kan dele oplysninger om dig med:

- Vores leverandører.
- Vores partnere og internt i virksomheden.
- Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics eller Facebook Business Manager.
- Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet ifølge loven.
- Registrering af advarsler, der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
- Hvis vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi kun de generelle oplysninger, du har indtastet på din profil på samsoe.com.

 

7. Hvor længe vil vi holde dine oplysninger?
Samsøe & Samsøe Wholesale ApS sletter løbende information om inaktive kunder og holder kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for det formål de oprindeligt blev indsamlet til.
 

8. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet?
Hos Samsøe & Samsøe Wholesale ApS gør vi vores bedste for at beskytte dine personoplysninger. Vi sikrer dine personoplysninger via tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dem mod uautoriseret adgang, håndtering, ødelæggelse og sletning eller tab af information.
 

9. Hvilke rettigheder har du?
Som kunde hos Samsøe & Samsøe Wholesale ApS har du frihed til at udøve følgende rettigheder:

- At se og redigere dine oplysninger på samsoe.com.
- At slette dine oplysninger.
- Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan modtage de oplysninger, du har givet til Samsøe & Samsøe Wholesale ApS, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
- Muligheden for at trække dit samtykke tilbage.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger og afhænger i høj grad af den specifikke behandlingssituation.
Som kunde hos Samsøe & Samsøe Wholesale ApS har du til enhver tid ret til at se og rette dine oplysninger og til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at dine personoplysninger hos Samsøe & Samsøe Wholesale ApS bliver slettet. Dine oplysninger slettes på din anmodning, hvis et af følgende kriterier er gældende:

- Du trækker dit samtykke tilbage (hvis behandlingen var baseret på dit samtykke).
- Du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring.
- Oplysningerne ser ud til at være ukorrekte.
- Oplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.
- Oplysningerne behandles ulovligt.

 

10. Klager
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
 

11. Cookies
Se vores cookies-politik her.

 

12. Nyhedsbrev
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrev fra Samsøe & Samsøe, kan du afmelde dig ved at trykke på unsubscribe linket nederst i alle nyhedsbrev vi sender.