Vilkår & betingelser

Vilkår og betingelser for brug af websiden

Denne webside ejes og drives af Samsøe & Samsøe Wholesale ApS, CVR no.: 25191811, Ryesgade 19C, 2200 Copenhagen N, Denmark.
Alle navne, brands, varemærker og logoer på websiden tilhører Samsøe & Samsøe Wholesale ApS i Danmark eller dets associerede firmaer og partnere.  
Alle navne, brands, varemærker og logoer er beskyttet af ophavsretsloven og må kun bruges med Samsøe & Samsøe Wholesale ApS’ tilladelse.

Websidens indhold, såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software, tilhører Samsøe & Samsøe Wholesale ApS eller dets associerede firmaer og partnere.

Det er kun tilladt at downloade indhold fra websiden til personlig, ikke-kommerciel brug under forudsætning af, at du ikke krænker ophavsretten.
Du må ikke kopiere, publicere eller distribuere indhold fra websiden til offentlige eller kommercielle formål eller på anden vis bruge det ophavsretligt beskyttede indhold uden tilladelse fra Samsøe & Samsøe Wholesale ApS eller dets associerede firmaer og partnere, alt efter omstændighederne. Samsøe & Samsøe Wholesale ApS udsteder ingen garantier med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne på websiden. 
Dog er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du finder ukorrekte oplysninger på websiden. Samsøe & Samsøe Wholesale ApS har ret til at ændre indholdet af websiden på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. 

Hvis websiden linker til en tredjeparts webside, garanterer Samsøe & Samsøe Wholesale ApS ikke for indholdet af denne tredjeparts webside.
Disse links er kun til for at gøre det nemt for dig, men når du besøger tredjeparters websider, er det på egen risiko.

Salgsbetingelser

Nedenstående salgsbetingelser gælder alle forsendelser fra

Samsøe & Samsøe Wholesale ApS (“Samsøe Samsøe”) 
CVR no.: 25191811 i Danmark
Ryesgade 19C
2200 København N


1. Indgåelse af kontrakter
Samsøe Samsøe forbeholder sig retten til at hævde, at priser er blevet angivet forkert på samsoe.com.
En endelig og bindende aftale mellem dig og Samsøe Samsøe er indgået, når din ordre er blevet modtaget af  Samsøe Samsøe.
Samsøe Samsøe sender en ordrebekræftelse til dig pr. e-mail, når ordren er modtaget, og forsendelsen er på vej.
Den ordrekvittering, du modtager umiddelbart efter, at du har afgivet bestillingen, udgør ikke en ordrebekræftelse.
Du må kun købe varer på samsoe.com, hvis du er forbruger, dvs. ikke erhvervskunde.


2. Priser og betaling
Alle priser er angivet inklusive moms og andre danske afgifter. Den gældende pris er den, som er angivet på samsoe.com for det relevante produkt på den dag, bestillingen afgives.
Eventuelle told- eller importafgifter opkræves først, når ordren når frem til sit destinationsland, og skal betales af ordrens modtager.
Vi har ingen kontrol over disse opkrævninger og kan ikke forudsige, hvad der eventuelt bliver opkrævet. Toldmyndighedernes politikker varierer meget fra land til land.
Du kan kontakte dine lokale toldmyndigheder for flere oplysninger. Alle ordrer afsendes fra Danmark.

Når du bestiller varer på samsoe.com, kan der blive tillagt et beløb for betaling af forsendelsesomkostninger afhængig af ordrens værdi.

Når du betaler med kreditkort (Visa og Mastercard) vil ordreværdien blive reserveret på din bankkonto. Den dag hvor din ordre pakkes på vores lager, vil beløbet blive trukket. Dette er ikke en procedure vi kontrollerer, men ved at acceptere vores vilkår og betingelser i kassen accepterer du også dette. 

Samsøe Samsøe forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre priser, gebyrer og/eller andre omkostninger, der er angivet på samsoe.com, eksempelvis på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige afgifter og tillæg, forhøjet omkostningsniveau eller som resultat af den almindelige udvikling i salgspriser baseret på priser i Danmark i juni 2011.


3. Levering
Samsøe Samsøe forbeholder sig retten til at udelukke personer fra køb på samsoe.com.
Desuden har i Samsøe Samsøe ingen forpligtelser til at levere varer, der er udsolgt.

Samsøe Samsøe vil sædvanligvis modtage og afsende ordren inden for 1-3 arbejdsdage. Samsøe Samsøe samarbejder med GLS.
Den sædvanlige leveringstid er 4-7 arbejdsdage regnet fra ordredatoen, men det kan variere fra land til land.

Læs om forsendelse og levering her.


4. Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde den aftale, du har indgået, i medfør af lovgivningen om fjernsalg.

Returneringspolitik

Når du handler hos samsoe.com, har du som online-kunde 30 dage til at returnere din ordre fra den dag, du modtager den. Inden for de første 15 dage skal du meddele os, at du ønsker at returnere din ordre. Når du har gjort det, starter der en ny periode på 15 dage, inden for hvilken du skal returnere din ordre til samsoe.com. Dette er i overensstemmelse med forbrugeraftaler.

Hvis perioden udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, kan du fortryde aftalen den følgende hverdag.

Vi opbevarer alle returformularer elektronisk i 3 år fra modtagelsesdatoen. Alle indsigelser vedrørende returnerede ordrer skal oplyses til customercare@samsoe.com inden for 30 dage fra modtagelsen af den returnerede ordre på vores lager.

Du kan bytte en vare, du har købt online, i en af vores butikker. Det gælder dog ikke vores danske Samsøe Samsøe-butik i Illum.

Læs om returnering og ombytning her.


Hvordan fortryder du aftalen?

Før fortrydelsesfristen udløber, skal du returnere de modtagne varer Samsøe Samsøe.
Fortrydelse af aftalen vil blive anset for rettidig, hvis du inden fristens udløb har overgivet varerne til postvæsenet eller et andet selskab, der har forpligtet sig til at foretage forsendelse af varerne til Samsøe Samsøe.

Hvis du ønsker bevis for, at du har overholdt fortrydelsesfristen, kan du for eksempel beholde den kvittering, der beviser, at du har overgivet varerne til forsendelse hos eksempelvis postvæsenet.

Medmindre andet er aftalt, skal du betale omkostningerne forbundet med returneringen af varerne (porto/fragt).
Hvis Samsøe Samsøe, ifølge kontrakten har leveret en erstatningsforsendelse på grund af, at den relevante vare ikke kunne leveres i sit fulde omfang, skal de omkostninger, der er forbundet med returnering af varerne, betales af Samsøe Samsøe.

Samsøe Samsøe's navn og adresse til returnering af varer:

Returner venligst varerne til: 
samsoe.com
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark

Du kan også fortryde aftalen ved ikke at modtage varerne eller undlade at hente dem på posthuset osv. 

Betingelser for fortrydelse af aftalen 
Det er en generel betingelse, at du returnerer varerne i stort set samme stand og mængde, som da du modtog dem. Ellers vil der blive fratrukket et betydeligt beløb fra varens værdi.

Meddelelse i tilfælde af fejlbehæftede varer 
Eventuelle fejl eller mangler ved den modtagne vare skal meddeles inden for en rimelig periode efter, at sådanne fejl eller mangler burde være blevet opdaget. I alle tilfælde
skal du give os meddelelse om eventuelle fejlbehæftede køb senest to år fra købsdatoen.

6. Erstatningsansvar 
Samsøe Samsøe er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering på grund af force majeure. I al den tid, force majeure-situationen består, er Samsøe Samsøe fritaget for at opfylde sine forpligtelser.
Samsøe Samsøe's ansvar for alle erstatningskrav, inklusive skader, er i alle tilfælde, undtagen i tilfælde af ulovligt forsæt eller grov uagtsomhed, og i tillæg til ovenstående,
begrænset til et beløb svarende til prisen på varen, der er købt af den kunde, som tvisten relaterer til. Den førnævnte begrænsning af beløbet gælder uanset årsagen hertil og inkluderer erstatningskrav baseret på forsømmelser, objektivt ansvar, brud på garantier, bøder, forudfastsat erstatning og/eller pønalerstatning.

Samsøe Samsøe assumes påtager sig ubegrænset produktansvar over for kunder under gældende lovgivning.

7. Klage
Hvis du vil klage over en vare, og du bor i et EU land, kan du besøge klageportalen ODR (Online Dispute Resolution), hvor du online kan indgive en klage, som vil blive behandlet af en neutral tredjepart.

8. Personlige informationer
Vi behandler kun de indtastede oplysninger for at kunne gennemføre og levere ordren.